Our Mission

On a mission to reduce our Planet's landfill waste by at least 1 million pieces of footwear waste with circular Primal designs

Primal Soles Cork Oak Forest Circular Footwear
Primal Soles Cork Oak Forest Circular Footwear

We leven in spannende tijden

Tijden van eindeloze kansen, maar ook tijden van toenemende verantwoordelijkheid. We moeten onze planeet beter gaan behandelen. In het belang van al het leven op aarde. Dat is waar het bij Primal Soles om draait.

Laten we recyclen en hergebruiken

Traditioneel worden inlegzolen voor schoenen van goedkoop en synthetisch materiaal gemaakt en wordt er niet gekeken naar het uiteindelijke lot van het product.

Bij Primal Soles hebben we de eerste stap gezet om dit te veranderen. Na elk gebruik vermalen we de zolen en introduceren ze opnieuw in ons productieproces als de onderkant van elke nieuwe inlegzool.

Keer op keer.

Primal Soles Circular Footwear
Low Arch Bananas cork insoles insole primalsoles

De meest vrijgevige boom ter wereld

Het oogsten van kurkschors van de kurkeik, de Quercus suber, kan geen kwaad. Integendeel zelfs. Door de schors elke natuurlijke cyclus (9 jaar) te verwijderen, wordt de CO₂-opname verhoogd en wordt het regeneratieve vermogen van de boom bevorderd. Geen enkele andere boom geeft zoveel en neemt zo weinig.

De kurkeiken bossen

De kurkeiken bossen zijn levende ambassadeurs van duurzaamheid en een drijvende kracht achter duurzame ontwikkeling. Ze spelen een cruciale rol in het ecologische evenwicht van de wereld, in de strijd tegen klimaatverandering en woestijnvorming en voor het behoud van de biodiversiteit. Meer dan 200 diersoorten en 135 plantensoorten noemen de kurkeikenbossen hun thuis.

sustainable cork inserts

Ons Verhaal

Primal gelooft in beweging, reizen en de oerdrang diep in ons allemaal om te verkennen en te ontdekken. Wij pleiten voor een gezondere wereld. Een bewustere wereld waarin consumenten en producenten de verantwoordelijkheid nemen voor de volledige levenscyclus van een product.

Daarom is het Primal's doel om de comfortabelste, natuurlijkste en recyclebaarste inlegzolen te ontwerpen die voor iedereen verkrijgbaar zijn.

Primal Soles Circular Footwear

100% recyclebaar volgens EU-regelgeving

PRIMAL Soles en Amorim Cork Composites hebben een contract met betrekking tot de verscheping van Groene Lijst-afval, in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement. Dit betekent dat onze producten gecertificeerd zijn en volledig kunnen worden gerecycled bij onze kurkleveringspartner, Amorim in Portugal.

1% voor de planeet

David Even Door David Even

Per 1 januari 2023 is Primal Soles lid geworden van 1% for the Planet. We zijn buitengewoon trots, nederig en verheugd om deel uit te maken van deze speciale groep...

Lees verder

Negatieve koolstofbalans

Het Negative Carbon Balance zegel bevestigt dat, rekening houdend met de koolstofopslag van het kurkeikenbos, de producten van Amorim Cork Composites meer CO₂ opslaan dan tijdens het productieproces wordt uitgestoten. Studies tonen aan dat voor elke geproduceerde ton kurk het kurkeikenbos tot 73 ton CO₂ kan opslaan en zo de opwarming van de aarde helpt verminderen.

Shopify Planet Lid

Wanneer vervoerders goederen vervoeren tussen locaties, komen door de transportmethoden broeikasgassen vrij, zoals kooldioxide (CO₂) in de atmosfeer. Een koolstofcompensatieproces vermindert de hoeveelheid CO₂ in de atmosfeer, zodat die broeikasgassen een netto-impact van 0 hebben.

FSC C153476

De Forest Stewardship Council AC is een internationale non-profit, multi-stakeholder organisatie opgericht in 1993 die verantwoord beheer van de bossen wereldwijd promoot door middel van houtcertificering.

Levenscyclus analyse

Amorim Cork Composites gaf EY de opdracht om Carbon Footprint en Life Cycle Assessment-onderzoeken uit te voeren, waaruit bleek dat Footcork® Evolution koolstofopslag tot -8,2 kg CO₂ / m² mogelijk maakt wanneer rekening wordt gehouden met de koolstofopslag van het kurkeikenbos.

Herbebossing van 1.000 hectare Portugees kurkeikenbos met rePLANET Wildlife

Het kurkeikenbos van onze planeet neemt snel af en samen met de hulp van rePLANET zijn we van plan verder verlies te voorkomen. Door 1000 hectare in Portugal her te bebossen vergroten we de biodiversiteit en bereiken we dit voornemen. Dit project staat gepland voor 2024.

Featured Products

 
Primal Soles Sustainable Circular Insoles
 
PRIMAL Clouds® cork insoles (extra thin) insole primalsoles
Verkoop
 
Low Arch Bananas cork insoles insole primalsoles
 
CO2-neutraal verzenden met Shopify Planet
CO2-neutrale verzending bij alle bestellingen
1,091;kg
verzendemissies verwijderd
Dat is zoiets als...
2,791;
afgelegde kilometers per gemiddelde benzineauto
Wij financieren innovaties in...
Aarde
Bossen
Powered by Shopify Planet